Sanatatea este bunul cel mai de pret ! Noi, CARITAS, te putem ajuta.
Protectia datelor cu caracter personal

25.05.2018 Nota de Informare - preluare din pagina CNAS

Drepturile persoanelor cu pricire la protectia datelor cu caracter personal

Legislație relevantă

1.Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

vizualizeaza regulamentul

2.Ghid orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor destinat operatorilor emis de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

3.Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video (M.Of. nr. 389 din 11.06.2012)

4.ANSPDCP: Ghidul “Responsabilul cu protecția datelor (DPO)”

5.ANSPDCP: DECIZIE nr. 132 din 20.12.2011 privind condițiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate general

6.Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.