CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

 

Art.1. Spitalul Municipal “Caritas” Roşiorii de Vede este unitate sanitară publică cu paturi de  utilitate publica cu personalitate juridică, de gradul IV, ce furnizeaza servicii medicale, în subordinea  Consiliului Local al Municipiului Roşiorii de Vede, finanţat din fonduri proprii, conform Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL I  -  DISPOZIŢII GENERALE

 

  Art. 1 Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale în baza legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  .

  Art. 2 Spitalul Municipal “CARITAS” Roşiorii de Vede  participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei; acordă servicii medicale  preventive, curative, de recuperare şi /sau paleative

©2022 Spitalul Municipal Caritas - Rosiorii de Vede. Toate drepturile rezervate.

PROGRAMARI ON-LINE (Modul in stadiu de testare)


Feedback

CHESTIONAR SATISFACTIE PACIENTI

Spitalul Municipal Caritas powered by T2
Acces INTRANET
Site in curs de actualizare